Bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT BÍ MẬT

Có hiệu lực vào ngày 29 tháng 06 năm 2017

Một số thuật ngữ "Liên kết" (là URL nằm trên trình duyệt web hay còn gọi là Link) - "Litvn Links" (là các liên kết hay còn gọi là URL được rút ngắn tại Litvn) - "người dùng" (là người đã sử dụng dịch vụ của Litvn)

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY LÀ GÌ?

Chính sách Bảo mật này bao gồm việc xử lý thông tin được Litvn thu thập khi bạn đang sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ. Chính sách Bảo mật này cũng bao gồm việc Litvn xử lý bất kỳ thông tin nào về bạn mà các đối tác kinh doanh của Litvn chia sẻ với Litvn hoặc Litvn chia sẻ với các đối tác kinh doanh của mình.

Chính sách Bảo mật này không áp dụng cho các hoạt động của các doanh nghiệp khác mà Litvn không sở hữu hoặc kiểm soát, bao gồm các trang web, dịch vụ và ứng dụng của các công ty khác mà bạn có thể truy cập qua Dịch vụ, chẳng hạn như Facebook hoặc Twitter, Hoặc cho các cá nhân mà Litvn không quản lý hoặc sử dụng. Mặc dù chúng tôi cố gắng hợp tác với các Dịch vụ của Bên Thứ ba đó chia sẻ sự tôn trọng riêng tư của chúng tôi, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về nội dung hoặc các chính sách bảo mật của các Dịch vụ của Bên Thứ ba đó. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại chính sách bảo mật của bất kỳ Dịch vụ của bên thứ ba nào bạn truy cập.

THÔNG TIN GÌ LITVN THU THẬP VÀ NÓ ĐƯỢC SỬ DỤNG NHƯ THẾ NÀO?

Thông tin mà chúng tôi thu thập chủ yếu được sử dụng để cung cấp Dịch vụ, xử lý và hoàn tất bất kỳ giao dịch nào, đáp ứng yêu cầu, cá nhân hoá và cải tiến Dịch vụ, giám sát và phân tích việc sử dụng và xu hướng của Dịch vụ để cung cấp cho bạn các thông tin có liên quan, , Và cho bất kỳ mục đích nào khác mà thông tin được thu thập. Liên quan đến một số khía cạnh của Dịch vụ, chúng tôi có thể yêu cầu, thu thập và / hoặc hiển thị một số thông tin về bạn. Chúng tôi thu thập các loại thông tin sau đây từ người dùng của chúng tôi.

Thông tin người dùng:

Khi bạn tạo một Tài khoản, chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân của bạn, chẳng hạn như tên và địa chỉ email của bạn. Nếu bạn tạo một Tài khoản sử dụng thông tin đăng nhập của bạn từ một tài khoản khác, chẳng hạn như Facebook hoặc Twitter, chúng tôi sẽ truy cập và thu thập thông tin cá nhân về bạn mà tài khoản cung cấp (dựa trên cài đặt bảo mật của bạn) để bạn có thể tạo Tài khoản bằng Chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin liên lạc của bạn để gửi cho bạn thông tin về Dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể hủy đăng ký nhận các loại thông báo nhất định thông qua Cài đặt tài khoản của bạn, mặc dù Litvn có quyền liên lạc với bạn khi chúng tôi tin rằng nó là cần thiết, chẳng hạn như cho mục đích quản trị và quản lý tài khoản.

Lưu ý đối với trẻ em: Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân của trẻ dưới 13 tuổi, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa các thông tin đó khỏi các tệp của chúng tôi càng sớm càng tốt.

Thông tin URL:

Một tính năng của Dịch vụ là khả năng tạo các bộ định vị tài nguyên thống nhất rút ngắn (URL) của các trang web ("Litvn Links"). Litvn thu thập và lưu giữ cả URL gốc và URL rút gọn và nếu bạn đăng nhập vào Tài khoản của mình, chúng tôi sẽ liên kết thông tin đó với Tài khoản của bạn. Litvn cũng thu thập và lưu trữ thời gian và ngày mà bạn rút ngắn URL gốc và khi bạn chia sẻ Litvn Link, thông tin trên các kênh thông qua đó liên kết Litvn được chia sẻ.

Số liệu và Analytics:

Litvn thu thập thông tin về truy cập (chẳng hạn như số lần nhấp chuột) của mỗi Liên kết Litvn được tạo ra thông qua Dịch vụ. Thông tin này bao gồm, nhưng không giới hạn ở: (i) địa chỉ IP và vị trí vật lý của các thiết bị truy cập Litvn Link; (Ii) các trang web hoặc dịch vụ giới thiệu; (Iii) thời gian và ngày của mỗi lần truy cập; Và (iv) thông tin về việc chia sẻ Litvn Link trên các Dịch vụ Bên Thứ ba như Twitter và Facebook. Các số liệu và phân tích này được Litvn và các đối tác sử dụng để cải thiện các trang web và dịch vụ của họ, ví dụ như cung cấp các tính năng giá trị gia tăng.

Nội dung của Người dùng:

Một số tính năng của Dịch vụ cho phép bạn cung cấp nội dung cho Dịch vụ, chẳng hạn như các mô tả bằng văn bản về URL, nhận xét, hình ảnh và video. Ví dụ: sử dụng tính năng Băng thông, người dùng Litvn có thể quản lý và "nhóm lại" một tập hợp các liên kết và có thể thêm nội dung vào các Nhóm đó, chẳng hạn như nhận xét và video. Tất cả nội dung do bạn gửi đến Dịch vụ có thể được Litvn giữ lại, ngay cả sau khi bạn chấm dứt tài khoản và có thể tiếp tục được chia sẻ bởi các bên thứ ba, như được mô tả trong Chính sách Bảo mật này.

Thông tin Thu thập từ Các Dịch vụ Bên Thứ ba:

Một số tính năng của Dịch vụ cho phép bạn chia sẻ nội dung và Liên kết Litvn qua tài khoản của bạn với các công ty khác như Facebook và Twitter. Nếu bạn chọn kết nối Litvn với các Dịch vụ của bên thứ ba, chúng tôi có thể thu thập thông tin liên quan đến việc bạn sử dụng các Dịch vụ của Bên Thứ ba, chẳng hạn như các thẻ xác thực cho phép chúng tôi kết nối với các tài khoản Dịch vụ Bên Thứ ba của bạn hoặc thông tin liên lạc của bạn bè Bạn chọn kết nối bạn bè, người theo dõi hoặc địa chỉ liên hệ từ tài khoản của bạn) để bạn có thể liên hệ với những người này khi bạn sử dụng Dịch vụ. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về cách bạn sử dụng Dịch vụ để tương tác với các Dịch vụ Bên thứ ba được kết nối. Lưu ý rằng Dịch vụ của bên thứ ba có thể có khả năng hạn chế thông tin được cung cấp cho chúng tôi dựa trên cài đặt bảo mật của tài khoản đó.

Thông tin thu thập được tự động:

 • Tự động nhận và ghi lại thông tin từ trình duyệt web của bạn khi bạn tương tác với Dịch vụ, chẳng hạn như địa chỉ IP, loại trình duyệt của bạn, vị trí chung và thông tin cookie. Thông tin này có thể được sử dụng để giúp chúng tôi hiểu cách thức người dùng chuyển trang web, chống lại spam / malware, nhằm tạo điều kiện cho việc thu thập dữ liệu có liên quan đến sự tương tác của bạn với các Dịch vụ (ví dụ như Liên kết Litvn mà bạn đã nhấp vào) và cho các mục đích tương tự khác.
 • Litvn cũng tự động nhận và ghi lại thông tin mà thiết bị di động của bạn truyền khi bạn truy cập Dịch vụ, như một số nhận dạng thiết bị, cài đặt thiết bị và hệ điều hành. Thông tin này được sử dụng để tạo thuận lợi cho việc truy cập và sử dụng Dịch vụ của bạn, truy cập và sử dụng Dịch vụ của Bên Thứ ba khác và cho các mục đích tương tự khác.
 • Nói chung, Dịch vụ tự động thu thập thông tin sử dụng, chẳng hạn như số lượng và tần suất của khách truy cập trang web. Litvn có thể sử dụng dữ liệu này dưới dạng tổng hợp, tức là, như là một biện pháp thống kê, nhưng không theo cách để xác định bạn một cách cá nhân. Loại dữ liệu tổng hợp này cho phép chúng tôi và các bên thứ ba được chúng tôi ủy quyền để tìm ra mức độ thường xuyên của các cá nhân sử dụng các phần của Dịch vụ để chúng tôi có thể phân tích và cải tiến chúng.
 • Chúng tôi sẽ thu thập thông tin về vị trí chung của bạn (như thành phố và tiểu bang của bạn) khi bạn truy cập Trang web (được lấy từ địa chỉ IP của bạn) và chúng tôi có thể sử dụng các công nghệ khác nhau để xác định vị trí của bạn (nếu bạn bật tính năng này) khi bạn Truy cập và sử dụng Dịch vụ thông qua một thiết bị di động.
 • Chúng tôi có thể nhận được xác nhận khi bạn mở một email từ chúng tôi. Chúng tôi sử dụng xác nhận này để cải thiện dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

Chính sách Cookie:

 • Cookie là các đoạn văn bản có thể được cung cấp cho máy tính của bạn thông qua trình duyệt web của bạn khi bạn truy cập trang web. Trình duyệt của bạn lưu trữ các cookie theo cách thức liên kết với mỗi trang web bạn truy cập. Chúng tôi sử dụng cookie để cho phép các máy chủ của chúng tôi nhận diện được trình duyệt web của bạn và cho chúng tôi biết cách thức và khi bạn truy cập trang web của chúng tôi và sử dụng các Dịch vụ thông qua web.
 • Litvn cookie cũng cho phép Litvn theo dõi khi bạn nhấp vào một liên kết Litvn. Mỗi lần nhấp chuột của một Liên kết Litvn được theo dõi bằng cách sử dụng một mã nhận dạng duy nhất được gán cho bạn trong một hoặc nhiều cookie được lưu trữ bởi trình duyệt web của bạn và được liên kết với Litvn.
 • Litvn cookies không tự chứa thông tin cá nhân của bạn và chúng tôi không kết hợp các thông tin chung được thu thập thông qua các thông tin cá nhân của bạn để cho chúng tôi biết bạn là ai. Tuy nhiên, chúng tôi sử dụng cookie để xác định rằng trình duyệt web của bạn đã truy cập vào Liên kết Litvn và có thể liên kết thông tin đó với Tài khoản của bạn nếu bạn có.
 • Hầu hết các trình duyệt đều có tùy chọn tắt tính năng cookie, điều này sẽ ngăn trình duyệt của bạn chấp nhận cookie mới cũng như (tùy thuộc vào độ phức tạp của phần mềm trình duyệt của bạn) cho phép bạn quyết định chấp nhận mỗi cookie mới bằng nhiều cách . Nếu bạn vô hiệu hóa cookie, bạn sẽ không thể sử dụng hầu hết các tính năng của Dịch vụ. Litvn cookie được thiết lập để tự động hết hạn sau 6 tháng kể từ khi chúng được thiết lập.
 • Bạn cũng có thể yêu cầu Litvn không đặt cookie trên trình duyệt web của bạn. Khi cookie bị vô hiệu theo cách này, các nhấp chuột vào Liên kết Litvn không được gắn lại hoặc liên kết với trình duyệt web của bạn.
 • Bạn cũng có thể quản lý cookie của các công ty khác được sử dụng cho quảng cáo trực tuyến ở đây: Trang lựa chọn người tiêu dùng
 • Chính sách bảo mật này chỉ bao gồm việc sử dụng các cookie của Litvn và không bao gồm việc sử dụng các cookie của bất kỳ Dịch vụ của bên thứ ba nào. Litvn không kiểm soát thời gian hay cách các bên thứ ba đặt cookie trên máy tính của bạn, chẳng hạn như khi bạn truy cập vào trang web từ một Liên kết Litvn.

CHIA SẺ THÔNG TIN LÀ GÌ?

Dịch vụ được thiết kế để giúp bạn chia sẻ thông tin với người khác. Do đó, phần lớn thông tin được tạo ra thông qua Dịch vụ được chia sẻ công khai hoặc với bên thứ ba.

Liên kết Litvn và Thông tin sử dụng:

Phần lớn hoạt động của bạn trên và thông qua Dịch vụ là mặc định. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 • Các URL ban đầu bạn đã rút ngắn, liên kết Litvn tương ứng của họ, thời gian và ngày các URL đó đã được rút ngắn và số liệu và thông tin phân tích cho Liên kết Litvn của bạn, như được mô tả ở trên;
 • Tổng hợp các thông tin phi cá nhân về những Liên kết Litvn bạn đã nhấp vào và số liệu liên quan và thông tin phân tích, như được mô tả ở trên; Và
 • Bất kỳ Gói nào bạn đã tạo, cùng với nội dung được thêm vào Các Gói đó, nếu bạn đã chọn để công khai Gói đó.

Người dùng đăng ký có thể có một số thông tin này được liên kết với Tài khoản của họ. Người dùng không đăng ký sẽ không có liên kết này, nhưng thông tin liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của họ (chẳng hạn như những Liên kết Litvn họ nhấp vào, khi họ nhấp vào, từ nơi họ nhấp vào, v.v.) được theo dõi ẩn danh qua việc sử dụng cookie và được lưu trữ bởi Litvn .

Đối với người dùng đã đăng ký, một số thông tin này có thể truy cập công khai thông qua một URL duy nhất mà bạn có thể đặt ở chế độ công khai thông qua Cài đặt tài khoản khi đăng nhập. Tuy nhiên, gỡ bỏ quyền truy cập vào URL duy nhất không làm cho thông tin này không công khai , Và nó vẫn có thể được truy cập thông qua các phương tiện khác, chẳng hạn như các dịch vụ API của Litvn.

Liên kết Litvn và việc sử dụng chung của Dịch vụ có thể được chia sẻ dưới dạng ẩn danh và / hoặc tổng hợp (nói cách khác, không nhận dạng cá nhân) với khách hàng và đối tác kinh doanh của chúng tôi, như với chủ sở hữu URL được chia sẻ thông qua Dịch vụ. Thông tin này cho phép họ làm những điều như hiểu rõ hơn về cách mọi người sử dụng sản phẩm và dịch vụ của họ và các sản phẩm và dịch vụ khác, để tìm hiểu về những sở thích của người dùng và cách Dịch vụ của chúng tôi hoạt động với các dịch vụ của họ, để phát triển sản phẩm, Và để cải thiện sự liên quan của bất kỳ quảng cáo trực tuyến hoặc tiếp thị được hiển thị thông qua dịch vụ của họ (hoặc để điều chỉnh nó theo sở thích của bạn).

Cũng xin nhớ rằng nếu bạn chọn cung cấp thông tin về bạn sử dụng các tính năng nhất định của Dịch vụ, thông tin đó sẽ được quản lý bởi các cài đặt bảo mật của các tính năng cụ thể đó và có thể được công khai cho những người khác.

Thông tin Địa chỉ IP:

Mặc dù chúng tôi thu thập và lưu trữ thông tin địa chỉ IP, thông tin đó không được chia sẻ công khai. Đôi khi chúng tôi chia sẻ thông tin địa chỉ IP với các đối tác, nhà cung cấp dịch vụ và các công ty khác mà chúng tôi tiến hành kinh doanh. Trong hầu hết các trường hợp, khi chia sẻ địa chỉ IP của bạn với các bên thứ ba khác, chúng tôi sẽ sử dụng một mã băm mật mã của địa chỉ IP, do đó không thể đảo ngược lại thành địa chỉ IP thực tế hoặc liên kết với bạn một cách riêng lẻ.

Thông tin bạn chọn để Chia sẻ:

Khi tạo một Litvn Link, bạn có thể chia sẻ Litvn Link đó thông qua các dịch vụ của bên thứ ba. Bất kỳ thông tin nào bạn chọn phân phối thông qua Dịch vụ của Bên thứ ba được cung cấp cho họ và sau đó có thể tiếp cận được với người dùng của các dịch vụ đó. Bạn cũng có thể truy cập Dịch vụ Bên thứ ba khác thông qua Dịch vụ, ví dụ bằng cách nhấp vào liên kết trong trang Thống kê cho Liên kết Litvn. Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại các điều khoản về dịch vụ và chính sách bảo mật của Dịch vụ của bên thứ ba mà bạn truy cập thông qua Dịch vụ vì Litvn không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về các thực tiễn về bảo mật của các Dịch vụ của Bên Thứ ba này.

Thông tin Tiểu sử Người dùng:

Thông tin về tiểu sử người dùng bao gồm tên người dùng, tài khoản Twitter và tên tài khoản Facebook của bạn và các thông tin khác bạn nhập có thể được hiển thị cho người dùng khác để tạo thuận lợi cho sự tương tác của người dùng trong Dịch vụ. Địa chỉ email của người dùng sẽ không được Litvn tiết lộ trực tiếp cho người dùng khác.

Thông tin được chia sẻ với Nhà cung cấp dịch vụ của Litvn:

Chúng tôi có thể sử dụng và ký hợp đồng với người và các thực thể khác để thực hiện các công việc nhất định thay mặt cho chúng tôi và dưới sự chỉ đạo của chúng tôi ("Nhà cung cấp Dịch vụ" của chúng tôi). Chúng tôi có thể cần phải chia sẻ thông tin về bạn với các Nhà cung cấp Dịch vụ của chúng tôi để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn. Trừ khi chúng tôi nói với bạn một cách khác nhau, Nhà cung cấp Dịch vụ của chúng tôi không có quyền sử dụng thông tin mà chúng tôi chia sẻ với họ ngoài những gì cần thiết để giúp chúng tôi.

Thông tin Tiết lộ Theo Chuyển đổi Doanh nghiệp:

Chúng tôi có thể chuyển và / hoặc cung cấp thông tin về người dùng của chúng tôi liên quan đến việc mua bán, bán tài sản của công ty hoặc các tình huống khác mà thông tin người dùng sẽ được chuyển thành một trong những tài sản kinh doanh của chúng tôi. Trong trường hợp đó, người thâu tóm của Litvn có thể tiếp tục sử dụng thông tin của bạn như được quy định trong chính sách này.

Thông tin tiết lộ để bảo vệ Litvn và các vấn đề khác:

Litvn cũng có quyền truy cập, đọc, bảo quản và tiết lộ bất kỳ thông tin nào khi cần thiết để (i) đáp ứng luật, quy định, quy trình pháp lý hoặc yêu cầu của chính phủ, (ii) thi hành các Điều khoản Dịch vụ này, bao gồm điều tra (Iv) bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Litvn, người sử dụng và cộng đồng. (Iii) phát hiện, ngăn chặn, hoặc giải quyết các vấn đề gian lận, bảo mật hoặc kỹ thuật; . Điều này bao gồm trao đổi thông tin với các công ty khác và các tổ chức để bảo vệ gian lận và chống spam / malware.

Thông tin Chúng tôi Chia sẻ với sự đồng ý của bạn:

Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin về bạn khi bạn chỉ thị cho chúng tôi làm như vậy, chẳng hạn như khi bạn chia sẻ Litvn Links hoặc nội dung với những người khác thông qua Dịch vụ hoặc nếu chúng tôi thông báo cho bạn rằng thông tin bạn cung cấp sẽ được chia sẻ theo cách cụ thể và bạn cung cấp thông tin đó (Như chia sẻ / đăng nó với Dịch vụ của bên thứ ba).

CÁC THÔNG TIN CỦA TÔI ĐƯỢC BẢO VỆ NHƯ THẾ NÀO?

Thông tin Tài khoản của bạn được bảo vệ bởi một mật khẩu cho sự riêng tư và an ninh của bạn. Bạn có thể ngăn chặn truy cập trái phép vào tài khoản của mình bằng cách chọn và bảo vệ mật khẩu của mình một cách thích hợp và hạn chế quyền truy cập vào máy tính và trình duyệt của bạn bằng cách đăng nhập sau khi bạn hoàn tất việc truy cập vào tài khoản của mình.

Litvn cố gắng bảo vệ thông tin thu thập được về người dùng của mình bằng cách sử dụng quy trình và kiểm soát an ninh theo tiêu chuẩn ngành, tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực này, không có biện pháp bảo mật nào hoàn hảo hoặc không thể chấp nhận được và Litvn không đảm bảo hoặc đảm bảo rằng các biện pháp đó sẽ ngăn chặn việc truy cập trái phép vào thông tin Về bạn được lưu trữ bởi Litvn. Trong trường hợp chúng tôi gặp phải sự vi phạm về bảo mật, chúng tôi sẽ thông báo ngay cho bạn nếu thông tin cá nhân của bạn đã bị xâm phạm, phù hợp với luật hiện hành.

TÔI CÓ NHỮNG LỰA CHỌN NÀO VÀ NHỮNG THÔNG TIN CỦA TÔI TÔI CÓ THỂ TRUY CẬP ĐƯỢC?

Bạn không cần tài khoản để tạo Litvn Links và bạn có thể sử dụng nhiều tính năng của Dịch vụ mà không cần đăng ký, do đó giới hạn loại thông tin được thu thập về bạn một cách riêng lẻ.

Nếu bạn là người dùng đăng ký, bạn có thể truy cập thông tin liên quan đến Tài khoản của bạn bằng cách đăng nhập vào Trang web. Thông tin này bao gồm lịch sử các URL bạn đã rút gọn và truy cập vào các trang số liệu cho các URL đó. Bạn có thể hủy kích hoạt Tài khoản của mình bất cứ lúc nào thông qua trang Cài đặt tài khoản. Nếu bạn hủy kích hoạt Tài khoản của mình, bạn sẽ không thể truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ nữa.

Xin lưu ý rằng với sự quan tâm của việc đảm bảo rằng các liên kết Litvn hiện có tiếp tục hoạt động cho tất cả người dùng của chúng tôi, các Liên kết Litvn mà bạn đã tạo và chia sẻ không thể bị xóa hoặc vô hiệu hoá (ngay cả khi Tài khoản của bạn bị vô hiệu hóa) và bất kỳ hoạt động rút ngắn và chia sẻ nào Đã xảy ra trên Tài khoản của bạn cũng không thể bị xóa (nhưng lịch sử người dùng của bạn có thể được đặt thành tư nhân từ trong Cài đặt tài khoản của bạn). Nếu bạn có thắc mắc về bất kỳ việc sử dụng trái phép Tài khoản của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại admin@lit.vn và chúng tôi sẽ vô hiệu hóa hoạt động rút ngắn trong tương lai trên Tài khoản của bạn.

Nếu bạn không phải là người dùng đã đăng ký, bạn có thể truy cập các trang số liệu cho Liên kết Litvn bằng cách thêm ký hiệu "+" vào cuối URL.

ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA KHI CÓ NHỮNG THAY ĐỔI ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY?

Đôi khi có thể sửa đổi Chính sách bảo mật này theo thời gian. Việc sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập bây giờ phải tuân theo Chính sách Bảo mật có hiệu lực vào thời điểm những thông tin đó được sử dụng. Nếu chúng tôi thực hiện những thay đổi quan trọng trong cách chúng tôi thu thập hoặc sử dụng thông tin, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng một thông báo trên Dịch vụ hoặc gửi cho bạn một email và chúng tôi sẽ chỉ ra khi những thay đổi đó có hiệu lực. Bạn đồng ý bị ràng buộc bởi bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách Bảo mật khi bạn sử dụng Dịch vụ sau khi các thay đổi này có hiệu lực.

NẾU TÔI CÓ THẮC MẮC HOẶC QUAN NGẠI THÌ SAO?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về sự riêng tư khi sử dụng Dịch vụ, vui lòng gửi cho chúng tôi một thông báo chi tiết về: admin@lit.vn . Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giải quyết mối quan tâm của bạn.